Hakkımızda

Araştırma, neşriyat, belge ve bilgi yönetimi sahalarında aktif bir kuruluş olan IRCICA Müslüman milletlerin tarihi, İslam bilim tarihi ve sanatı le İslam kültür ve medeniyetiyle alakalı diğer alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmalarla birlikte IRCICA İslam kültür ve medeniyetinin tüm dünyada daha iyi anlaşılması ve diğer milletler ve dünya kültürleriyle karşılıklı diyalgun geliştirilmesi amacına hizmet etmektedir.

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)’nın ilk kültürel alt organı olan IRCICA faaliyetlerine 1980 yılında başlamıştır. IRCICA’nın faaliyetlerini Türkie’de sürdürmesi için İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan Tarihi Yıldız Sarayı’nın Seyir Köşkü, Çit Kasrı, Yaveran Binası ve Silahhane Binası olmak üzere dört farklı mekân Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından IRCICA’nın kullanımına tahsis edilmiştir.

Hâlihazırda İKT Genel Sekreteri olan Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu 1980’den Aralık 2004’e kadar IRCICA’nın Genel Direktörlüğünü yapmış ve İhsanoğlu’nun 14-16 Haziran 2004’te gerçekleştirilen İslam Konferansı Dışişleri Bakanları 31. Toplantısında İKT Genel Sekreteri seçilmesinin ardından Genel Direktör Yardımcısı Dr. Halit Eren 1 Ocak 2005’ten başlamak üzere IRCICA Genel Direktörü tayin edilmiştir.