Balkanlar’da İslâm Medeniyeti V. Uluslararası Kongresi Saraybosna, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 21-23 Mayıs 2015

Balkanlar’da İslâm Medeniyeti V. Uluslararası Kongresi Saraybosna, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 21-23 Mayıs 2015

Bildiri Çağrısı

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Saraybosna Üniversitesi işbirliğiyle V. Uluslararası “Balkanlar’da İslâm Medeniyeti” Kongresi 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Saraybosna/Bosna-Hersek’te düzenlenecektir.
Kongrenin amacı, Sofya (2000), Tiran (2003), Bükreş (2006) ve Üsküp’te (2010) aynı alanda daha önce IRCICA tarafından tertip edilmiş olan kongrelerde ilim adamları ve uzmanların kurmuş oldukları ilişkileri geliştirmek ve bilimsel işbirliği imkânlarını daha da ileriye götürmektir.
Kongre Balkanlar’da İslâm Tarihi ve Medeniyetinin farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kongrenin konuları arasında, Balkanlar’da İslam ve Osmanlı tarihi ve medeniyetinin yanı sıra, bilimler tarihi, felsefe, teknoloji, sanat, dil ve edebiyat, entelektüel etkileşimler, İslam medeniyetinin maddi (mimari ve yazılı miras vs.) ve manevi (sözlü gelenek, ibadetler, kültürün soyut yönleri) kültür mirası olacaktır. Kongre İslâm medeniyetinin bölgedeki rolü ve önemi ile tarihi geçmişini ele almanın yanı sıra bölge halkları arasındaki kültürel işbirliğinin muhtemel veçhelerini inceleyecektir. Aynı zamanda Balkanlar’da İslâm tarihi ve medeniyetiyle alakalı olarak yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan problemler değerlendirilecektir.
Sempozyum dilleri İngilizce, Türkçe ve Boşnakçadır. Katılımcıların yolculuk ve Saraybosna’da konaklama masrafları organizatörler tarafından karşılanacaktır.
Katılım için 200 kelime civarındaki bildiri özetleri ile bildiri sahibinin güncel cv’lerinin 23 Mart 2015’e kadar IRCICA veya Saraybosna Üniversitesi’nin aşağıdaki adreslerine email ile gönderilmesi gerekmektedir.
congress@ircica.org
veya
jasna.bosnjovic@unsa.be