IRCICA’nın düzenlediği 11. Uluslararası Hat Yarışması başladı

IRCICA’nın düzenlediği 11. Uluslararası Hat Yarışması başladı

IRCICA'nın düzenlediği 11. Uluslararası Hat Yarışması Mayıs 2018 itibariyle ilan edildi. Yarışmaya kayıt için son tarih 31 Aralık 2018'dir. Yarışma Nisan 2019'da sonuçlanacaktır. IRCICA'nın her yarışmayı bu sanatın bir önde gelen ustasına ithaf etmek şeklindeki geleneği uyarınca bu yarışma Mehmed Şevki Efendi (1245-1304 H/1829-1887 M) adına düzenlenmiştir.

Yarışma tüm dünyadan hattatların katılımına açıktır. Yarışmanın kural ve şartlarını ve takvimini açıklayan ve katılım formunu ihtiva eden kitapçık ektedir.

IRCICA'nın öncelikli amaçlarından biri İslam dünyasının sanatlarını korumak ve geliştirmektir. Merkez klasik sanatların mirasının korunması için çalışırken aynı zamanda bu sanatlarda ilerlemeleri ve başarıları teşvik etmektedir. Klasik sanatlar üzerine incelemeler yapmakta, eğitim programları düzenlemekte ve sanatçılar arasında işbirliğini geliştirmek için imkânlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede IRCICA, Müslüman toplumların kültüründeki özgün anlamı ve rolü dolayısıyla hat sanatına özel bir önem atfetmektedir. Bu alandaki başta gelen faaliyetlerinden biri 1986'dan başlayarak üç yılda bir defa düzenlediği uluslararası hat yarışmasıdır. 10. Yarışma Nisan 2016'da sonuçlanmıştı. Otuz yıl boyunca düzenlenen on yarılmaya tüm dünyadan toplam 6885 hattat katılmış, 762 hattat çeşitli yazı stili dallarında ödüller almıştı.

11. yarışma şu on yazı kategorisinde düzenlenmiştir: Celi Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Sülüs-Nesih, Celi Ta'lik, Ta'lik (Nesta'lik), Celi Divani, Divani, Kufi.

IRCICA Genel Direktörü başkanlığındaki Jüri ve yarışmanın Danışma Heyeti çeşitli ülkelerden hat sanatı uzmanlarından oluşmuştur.

Hat yarışmasının amacı İslam hat sanatı alanında geleneksel prensip ve kurallar çerçevesinde eserler meydana getirilmesini teşvik etmek ve bu sanatı klasik anlayışın dışında oluşmuş tesirlerden korumaktır. Bu amaçla, hattatları bu sanatın önde gelen ustalarının izinden gitmeye teşvik etmek ve aynı zamanda bu ustaları anmak üzere, birinci uluslararası hat yarışması (1986) Hamid al-Amidi (1309-1402/1891-1982) adına, ikincisi (1989) Yakut el-Musta'simi (ö. 698/1298) adına, üçüncüsü (1992) Ibn el-Bevvab (ö. 413/1022), dördüncüsü (1997) Şeyh Hamdullah (833-926/1429-1520), beşincisi (2000) Seyyid İbrahim (1341-1414/1897-1994), altıncısı (2003) Mir İmad el-Haseni (961-1024/1554-1615), yedincisi (2006) Haşim Muhammed el-Bağdadi (1335-1393/1917-1973), sekizincisi (2010) Muhammed Bedevi el-Dirani (1312-1387/1894-1967), dokuzuncusu (2013) Ekmeleddin İhsanoğlu (1943-..) ve onuncusu (2016) Hafız Osman (1051-1110/1642-1698) adına düzenlenmiştir.

11. yarışmaya adını veren Mehmed Şevki Efendi, Harbiye Nezareti Mektebi Kaleminde görev yapmış ve İstanbul'un askeri okullarında yazı hocası olarak çalışmıştır.  Hazırladığı ve eğitimde kullandığı sülüs ve nesih meşkleri IRCICA tarafından 1999'da yayınlanmıştır. 

 

Dökümanlar