Faaliyetler

IRCICA'nın faaliyet konuları şunlardır: ulusların tarihi, geçmişte ve günümüzde kültür ve medeniyetler arası ilişkiler, kültürel kalkınma, İslam ülkelerinin sanatları, sanat tarihi, bilim tarihi, İslam mimarisi ve mimari mirasının korunması, İslam arkeolojisi, vb. Merkez, bu konularla ilgili araştırma, yayın, enformasyon, arşiv çalışmaları yapmakta, bu konulardaki akademik araştırmaların gelişmesine katkıda bulunmak üzere kongreler düzenlemekte, kültür ve sanat faaliyetlerini ve uluslararası işbirliğini desteklemek amacıyla tanıtla sergiler, konferanslar, yarışmalar düzenlemekte, bu çalışmaların sonuçlarını bütün dünyadaki üniversite ve araştırma kurumlarının ve araştırmacıların kullanımına sunmaktadır. Merkezin bu çalışmaları İslam kültür ve medeniyetini daha iyi tanıtmaya, İKT üye ülkeleri arasında ve bu ülkelerle diğer milletler ve medeniyetler arasında yakınlaşmayı arttırmaya ve bu araştırma ve eğitim alanlarının dünya üniversitelerinde daha fazla ilgi görmesini sağlamaya katkıda bulunmaktadır.

IRCICA'nın yayınları, düzenlediği kongreler, genel katılıma açık konferanslar, sanat, elsanatlan, tarihî belge ve fotoğraf sergileri, sanat ve mimari yarışmaları birçok durumda İslam Konferansı Teşkilatı üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının himayesi altında ve ilgili devlet kurumları, üniversiteleri ve kültür kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları tüm dünyadaki ilgili bilim ve sanat çevrelerine, üniversite, kütüphane, müze gibi kültür kurumlarına, ve ayrıca, üye ülkelerin bu konularla ilgili devlet kurum ve kuruluşlanna iletilmektedir. Böylece Merkez, geniş bir iletişim ve işbirliği ağı içinde İslam kültür ve medeniyeti alanındaki çalışmalara katkıda bulunmakta ve düzenlediği kongre, sergi, yarışma gibi faaliyetlere bu çevrelerden geniş bir katılımı sağlamaktadır.