INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ISLAMIC CIVILISATION IN SOUTHERN AFRICA

Güney Afrika’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu
1-3 Eylül 2006, Johannesburg Üniversitesi, Johannesburg

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kültür başkenti Johannesburg’da gerçekleştirilen üç günlük sempozyum, Güney Afrika’da İslam Kültür ve Medeniyetinin gelişmesine doğrudan imkân tanıyacaktır.

Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mbeki’nin yüksek himayelerinde Johannesburg Üniversitesi’nde tertiplenen sempozyuma Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC)’na üye ülkelerden yaklaşık 500 delege iştirak etmiştir. Güney Afrika’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, 57 Müslüman ülkenin mensubu bulunduğu İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Güney Afrika Milli Awqaf Kurumu (AwqafSA) ve Johannesburg Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenmiştir. Sempozyum Tertip Heyeti IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren, Awqaf SA Milli Coordinatörü Zeinoul Abedien Cajje ve Johannnesburg Üniversitesi, İslam Araştırmaları Merkezi, Sami Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. JFJ van Rensburg’dan oluşmaktadır.

Sahasında bir ilk olma hususiyeti taşıyan ve Avrupa, Amerika, Afrika'dan ellinin üzerinde ilim adamının tebliğ sunmak üzere katıldığı sempozyum, kaderin garip bir cilvesi olarak, daha önceleri, adı ırkçı devir olarak bilinen dönemde Afrikalı Beyazların ekseriyeti teşkil ettiği ve Hıristiyanlığın baskın olduğu bir üniversitede gerçekleştirildi. Üniversitenin ilk siyahî rektörü Dr. Ihron Rensburg, bölgede İslam’ın ve Müslümanların yaptığı katkıların geliştirilmesi bağlamında gerekli olan ve büyük ehemmiyet arz eden bu etkinliğe iştirak etmiş; sempozyumun tertiplenme sürecinde müşahede ettiği aynı zamanda üniversite vizyonunun bir parçası olarak da mütalaa ettiği toplum-üniversite işbirliğini alkışlamıştır.

Sempozyumun resmî açılışı Devlet Başkanlığı yemeğiyle 31 Ağustos 2006 akşamı gerçekleştirilmiş ve İKT Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Devlet Başkanı Thabo Mbeki’yi temsilen Bakan Essop Pahad, Western Cape Eyaleti Başbakanı Ebrahim Rasool, bakan yardımcıları, Afrika’dan 22’nin üzerinde büyükelçinin hazır bulunduğu açılışa işadamları ve her inanç ve zeminden dinî liderler dahil olmak üzere yaklaşık 1600 davetli iştirak etmiştir.

Başbakan Ebrahim Rasool, bölgede Müslümanların geleceğine dair perspektifleri yorumladığı ve “Burada kutlamakta olduğumuz tam olarak, bu bölgeyi oluştururken akan kan, ter ve gözyaşımızdır. Biz başıboş yolcular değiliz. Sahip olduğumuz değerleri en kritik anlarda dahi doğru tercihler yaparak kazandık.” ifadelerini ihtiva eden konuşmasının sonunda coşkulu bir şekilde alkışlandı. IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren ise yaptığı konuşmada IRCICA’nın bugüne kadar Güney ve Güneydoğu Asya, Batı ve Doğu Afrika, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde ilmî ve sanatsal faaliyetler düzenlediğini ve bu bağlamda yerel hükûmet, üniversite ve kültür kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde bugüne kadar IRCICA’nın elli sempozyum tertip ettiğini vurguladı. Konuşmasına Güney Afrika’nın İslamiyet’le tanışmasının 1648’de Müslümanların Cape Town’a gelmeleriyle gerçekleştiğine değinen Eren, açılışının yapılmakta olduğu sempozyum çerçevesinde Güney Afrika’da İslam Medeniyetinin dünü, bugünü ve yarını üzerine önemli tesbitlerde bulunulması temennisini iletti.

Sempozyum, iştirakçilere akademik tartışmalar için ideal bir platform sunmuş ve daha evvel gündeme gelmemiş meseleler, bu sempozyumla beraber tartışma zemini bulmuştur. Program süresince tarih, eğitim, politika, cinsiyet meseleleri, ekonomi, bankacılık, kimlik, Müslümanların sosyo-ekonomik gelişmeye katkıları gibi değişik alanlarda elliden fazla tebliğ takdim edilmiştir.

 

Sempozyumun sonucunda Tertip Heyeti aşağıdaki maddelerin hayata geçirilmesi hususunda görüş birliğine varmıştır

  • Güney Afrika’da her üç yılda bir sempozyum tertip edilecek (bir sonraki sempozyum 2009 yılında gerçekleştirilecektir)
  • İslam Medeniyeti sahasında ihtisas yapmak isteyen öğrencilere burs temin edilecek
  • Akademisyenleri ve âlimleri biraraya getiren bir ağ tesis edilecek
  • İslam Medeniyeti sahasında yoğunlaşan makalelerin dergilerde yayınlanması sağlanacak
  • Bölgede İslam Medeniyetinin yayılmasının sürekliliği sağlanacak