IRCICA Faaliyetlerine Bakış

1980       Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu IRCICA Genel Direktörü olarak göreve başladı

               İKT üye ülkeleri IRCICA'mn ilk çalışma programını onayladı
1982       Çalışmalarının uluslararası çevrelere resmen tanıtıldığı tören (IRCICA’da)
1983      IRCICA’nın, İKTnin bir diğer alt kuruluşu olan İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu (ICPICH) Sekreteryası olarak tayini
                IRCICA’nın ilk kongresi İslam Sanatları konusunda yapıldı
1984       IRCICA Haber Bülteninin ilk sayısı yayınlandı
1986       İlk tarifi kongresi Güney Asya Târihi konusunda, Pakistan'da yapıldı
               IRCICA'nın düzenlediği ilk yarışma: Kral Fahd İslam mimarisi yarışması
               Birinci uluslararası hat yarışması
1987       Bilim tarihi konusundaki ilk sempozyum yapıldı
1989       Güneydoğu Asya'da ve bu bölge hakkında düzenlenen ilk feongre
1990       IRCICA'nın 10. kuruluş yıldönümü
1991       Elsanatları Geliştirme Programındaki ilk seminer Fas'ta yapıldı
1994       Yıllık mimari atölyeler programı başladı
               Elsanatları Birinci Festivali Pakistan'da yapıldı
1995       IRCICA’nın 15. kuruluş yıldönümü
1998       Kafkasya'da İslam tarihi üzerine ilk kongre Azerbaycan'da yapıldı
1999       Osmanlı tarihiyle ilgili ilk kongre
2000       IRCICA’nın 20. yıldönümü kutlandı
               ICPICH IRCICA’ya katıldı ve çalışma programları IRCICA’nın programlarına dahil edildi
               Balkanlarda İslam medeniyeti konusundaki ilk sempozyum (Bulgaristan'da)
2001       Volga-Ural bölgesiyle ilgili ilk sempozyum Tataristan'da yapıldı
2003       Doğu Afrika tarihi sempozyumu Uganda'da yapıldı
2004       IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğu İslam Konferansı Genel Sekreterliğine seçildi
              "Dünya Medeniyetinin Oluşmasında Kültürel Temaslar İslam Dünyasından Katkılar" kongresi (Birleşik Arap Emirlikleri)
2005       Dr. Halit Eren IRCICA Genel Direktörü olarak göreve başladı
               Birinci Milletlerarası İslam Arkeolojisi Kongresi IRCICA’da yapıldı
               IRCICA'nın Orta Doğu bölgesi tarihiyle ilgili ilk kongresi Suriye'de yapıldı.