IRCICA’da “Kudüs’teki İslam mirasının korunması” konferansı düzenlendi İstanbul, 28 Kasım 2014

IRCICA’da “Kudüs’teki İslam mirasının korunması” konferansı düzenlendi İstanbul, 28 Kasım 2014

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA’nın İstanbul, Yıldız Sarayında 28 Kasım 2014 Cuma günü düzenlediği “Kudüs’teki İslam Mirasının Korunması” konulu uluslararası konferansta Kudüs’ün İslam kültür ve mimari mirasını korumak için uluslararası işbirliğini arttırmanın yolları araştırıldı. T.C. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Filistin Devleti Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Ziyad Abu Amru’nun katıldıkları konferansa IRCICA’nın 2005’ten beri yürüttüğü “Kudüs 2015” adlı tarih ve mimari araştırmaları ve eğitimi programı çerçevesinde bilgi ve raporlar sunuldu.

IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren konuşmasında bu konferansın Kudüs’ün Müslüman kimliğinin ve yüzyıllar boyu ağırlıklı dönemini oluşturmuş İslam tarihinin mirası olan yapılarının kayda geçirilmesi ve onarımı için, özellikle İsrail’in Müslümanların kutsal mekânlarına yönelik son dönemde giderek artan saldırıları ve baskıları karşısında uluslararası gayretleri arttırmak amacıyla yeni yollar, yeni imkânlar ortaya koymayı amaçladığını belirterek, bir gün önce toplanan mimarlar çalıştayının tavsiyelerinin konferansta dikkate alınacağını anlattı.

Konferansın açılışında konuşan T.C. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Filistin ve Kudüs davasına verdiği önemi ve bu konudaki hassasiyetini vurguladı. Kudüs’te İsrail Hükümetinin özellikle son dönemde arttırdığı baskıların ve saldırgan tavırlarının Filistin barışına ve dolayısıyla Orta Doğu barışına ve buradan da dünya barışına büyük bir engel teşkil ettiğini anlatan Başbakan Yardımcısı, İslam ülkelerinin bu konuda çok daha aktif, hassas ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ve siyasi görüş farkı olmadan 77 milyon vatandaşımızla Filistin davasının tam manasıyla arkasındayız ve destekçisiyiz” dedi.

Filistin Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Ziyad Abu Amru, Kudüs’ün Müslüman kimliğinin korunması, ekonomik kalkınmasına yardım, mimari ve kültürel mirasının kayda geçirilmesi ve korunması alanlarındaki çalışmaları için IRCICA’ya takdirlerini ifade etti. İsrail’in insanî, maddî, dinî ve diğer tüm kutsal değerlere saygısızlığının, saldırılarının, Kudüs’ü İsraillileştirme politikalarının örneklerine değinerek bunlar karşısında uluslararası camianın İsrail’i bunlara bir son vermeye ve BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya çağırması gerektiğini anlattı.

Konferansa katılan rektörler adına konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kudüs’ün Müslümanlar için taşıdığı özel önem ve kutsal mekânların ve mabetlerin kullanımı konularını Kuran-ı Kerim’den ayetlerle açıklayarak bu konferansın Kudüs’te süregelen problemler karşısında zamanlama bakımından uygunluğunu vurguladı.

UNESCO-ICCROM (Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma Araştırma Merkezi) Genel Direktörünün temsilcisi Dr. Jukka Jokilehto ise merkezi Roma’da bulunan ICCROM’un Mescid-i Aksa’da yaptığı restorasyonlar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi Faris Şavkat el-Mufti, Ürdün’ün Kudüs İslam mirasının yönetimi ve korunması için Birinci Dünya Savaşı sonrasından beri gösterdiği gayretleri anlatan konuşmasında özellikle Mescid-i Aksa’da ve Kubbetüssahra’da yapılan restorasyon ve imar faaliyetlerinin tarihçesini verdi.

Açılış töreninin sonunda IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a ve Filistin Devleti Başbakan Yardımcısına IRCICA’nın yayınladığı, Osmanlı döneminde çekilmiş Kudüs fotoğraflarının yer aldığı albümü hediye etti.

Konferans IRCICA’nın “Kudüs 2015” araştırma ve mimari atölye programının Yıllık Uzmanlar Semineri raporunun sunumu, kültür ve mimari mirasının korunmasıyla ilgili görüş alışverişiyle ve tavsiyelerin kaydedilmesiyle devam etti.

Fotoğraf Galerisi