İşbirliği Anlaşmaları

IRCICA'nın Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlarla aktif bir işbirliği mevcuttur. UNESCO ile IRCICA arasında 8 Haziran 1996'da imzalanan İşbirliği Protokolü genişleyen faaliyet alanlarım da kapsamak üzere 2005'te gözden geçirilerek yeniden imzalanmıştır. Ayrıca IRCICA, İKT-BM işbirliği içindeki öncelikli alanlardan biri olan "Sanat ve elsanatlarının geliştirilmesi ve kültür mirasının tanıtımı" alanında İKT içindeki odak noktası olarak belirlenmiştir. İKT-BM Genel Koordinasyon Toplantısının 26-28 Haziran 1996 oturumunda onaylanan bu karar, IRCICA ile çeşitli BM kuruluşlarının işbirliği alanlarının listesini onaylayan 11-13 Temmuz 2000 oturumunda teyit edilmiştir. Ayrıca Merkez, BM'in Uluslararası Ticaret Merkezi (Cenevre) ile, elsanatlan eserlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması ve bu konularda çalışan işgücünün eğitilmesi konularında 1999 yılında bir anlaşma imzalamıştır. IRCICA, bu işbirliğinin belirli aralıklarla gözden geçirildiği BM-İKT toplantılarına düzenli olarak katılmaktadır.