İslam Arkeolojisi

IRCICA bu alanda bir başlangıç yaparak Birinci Uluslararası İslam Arkeolojisi Kongresini düzenlemiş (8-10 Nisan 2005), ve bu kongreye üç yılda bir defa toplanmak üzere süreklilik kazandırmıştır.

Birinci Uluslararası İslam Arkeolojisi Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılmıştır.

Bu çalışmaların amacı İslam dönemi arkeolojisi araştırmaları ve kazılan konusunda işbirliğini ve bilgi alışverişini arttırmak, bu alandaki çalışmaların durumunu, problemlerini gözden geçirmek, bu alanı, arkeolojinin diğer bölümleri ve dönemleri arasında ayrı bir dönem ve bölüm olarak adlandırmaktır.

Birinci kongrede oluşan işbirliği ağını aktif tutmak ve genişletmek için çalışmalar yapan IRCICA bu alanda çalışan uzmanlar, üniversiteler ve diğer kurumların listesini derlemektedir.