İslam Medeniyeti ve Kültürlerarası İlişkiler

IRCICA İslam medeniyetinin ve müslüman milletlerin kültürlerinin daha iyi tanınmasına katkıda bulunmayı sağlarken aynı zamanda da bu medeniyetin tarihî ve günümüzdeki yönlerinin dünya kamuoyundaki imajını iyileştirmeyi, gerektiğinde düzenlemeyi amaçlamaktadır. The Vtist and islam. Towards A Dialogue (Batı ve İslâm: Bir Diyaloga Doğru, 1999; İngilizce, Rusça, Boşnakça) başlıklı kitap, bu imajla ilgili olarak Batı dünyasıyla İslam dünyası arasındaki ilişkilerde tam anlaşılmamış, tartışma oluşturan konulara eğilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak, "Dünya Medeniyetinin Oluşmasında Kültürel Temaslar İslam Dünyasından Katkılar" konulu kongre (Şarja, 2004) ve ayını başlıkla yayınlanan kitapta, İslam dünyasıyla diğer belli başlı kültür ve medeniyeder arasında felsefe, bilim, sanat sahalarında meydana gelmiş temas ve alışverişleri inceleyen, ve bunların son yüzyıllarda bilim, kültür ve tekniklerde ortaya çıkan büyük devrimlere ve günümüzdeki medeniyetler arası ilişkilere yapmış oldukları katkılara işaret eden makaleler toplanmıştır.