İslam Mimarisi

Bu geniş çaplı program çerçevesinde yapılan çalışmalar dört grupta toplanabilir: şehirlerin ve anıtların incelenmesi ve korunması amacıyla faaliyet planlan ve öneriler ortaya koyan mimari atölye çalışmaları; restorasyon ve koruma çalışmaları; İslam mimarisi konusunda yarışmalar; yayınlar.

Atölyeler: 1994-2004 arasında yürütülen "Mostar 2004" mimari atölyeler programı, Bosna-Hersek Hükümeti ile imzalanan geniş çaplı işbirliği programı çerçevesinde yapılmış, on yılın çalışmalarını toplayan bir kitap yayınlanmıştır. Bu çalışmaların ürünleri arasında yıkıma uğramış, zarar görmüş şehirlerde ve anıtlar üzerinde yapılacak imar çalışmaları için örnek oluşturacak incelemeler, planlar ve lisansüstü tezleri bulunmaktadır. Bu programın tamamlanmasından sonra IRCICA şimdi de Kudüs'te, Kudüs ve Filistin'in mimari mirasını kayda geçirmek, bunların korunmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmak tüm dünyadan mimarlar ve restorasyon uzmanlarının katılacağı atölyeler dizisini başlatacaktır.

Restorasyon ve koruma çalışmaları: Bosna-Hersek'te 16. yüzyıl mimarisini temsil eden üç cami, Merkezin koordinasyonu altında onarılarak ibadete açılmıştır (Nezirağa ve Smaykiç camileri Birleşik Arap Emirliklerinde Şarja Emiri Şeyh Dr. Sultan bin Muhammed el-Kasımî'nin, Karagözbey camii ise el-Furkan İslam Mirası Vakfı Başkanı A. Zaki Yamani'nin malî yardımıyla onarılmıştır).

Sit alanları ve anıtlarla ilgili veri bankaları: İKT üye devletlerinin Dışişleri Bakanları ve Turizm Bakanları konferanslarında yaptıkları talep üzerine IRCICA, üye ülkelerin sitleri ve anıdan hakkında bir veri bankası oluşturmak ve bu amaçla GIS tekniklerinden yararlanmak üzere bir program başlatmıştır.

Mimarî yarışmalar: 1986'da düzenlenen Kral Fahd İslam Mimarîsinde Tasarım ve Araştırma Yarışmasında 270 tasarım ve 90 araştırma arasından toplam 31 çalışmaya ödüller verilmiştir.

1410 H./1989-90 İslam Kültür Mirası Yılı vesilesiyle bir fotoğraf yarışması düzenlenmiş, 26 ülkeden sunulan 1500 çalışma arasından 32 fotoğrafa ödül verilmiştir.

Temmuz 2005'te başlayan Prens Faysal bin Fahd İslam Mimarî Mirasını Koruma Ödülü yarışması, uluslararası jüri tarafından seçilen en iyi restorasyon projelerine verilmiştir.