İslam Sanatları ve Sanat Tarihi

IRCICA İslam ülkelerinin sanatlarının dalları, özellikleri, konuları, gelişme tarihi ve başka kültürlerle etkileşimleri vb. konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yaymak için bu konulan kapsamlı biçimde ele alan iki kongre düzenlemiştir: "İslam Sanatlarının Ortak Prensip, Form ve Temaları" (İstanbul, 1983, T.C. Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde), ve "İslam Sanatları ve Elsanatları" (İsfahan, 2002, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde).
Bu program çerçevesindeki yayınlar arasında başvuru kitapları ve müze koleksiyonlarındaki sanat eserlerinin katalogları bulunmaktadır: Islamic Art Terms (Lexicon: Explained and Illustrated) (İslam sanat terimleri, açıklamalı ve resimli sözlük, İngilizce-Arapça) (1994), Islamic Swords and Swordsmiths (Kılıçlar ve kılıç ustaları) (Arapça, 1998, İngilizce, 2000), The Holy Ka'ba, a study of the collection of locks and keys kept at the Topkapi Museum in Istanbul (Kabe'nin İstanbul Topkapi Sarayında bulunan anahtarlarının ve kilitlerinin katalogu), Tercan Yılmaz (Arapça, 1993), Curtains of the Haramein Sharifein (Kabe'nin örtüleri), Hülya Tezcan (Arapça, 1997). Hat sanatının tarihini anlatan ve hat eserlerinden örnekler gösteren İslam Mirasında Hat Sanatı adlı albüm 1990 yılından itibaren Türkçe, Arapça, İngilizce, Japonca ve Malayca olarak yayınlanmıştır.

IRCICA’nın sanat sergileri hat, tezhip, tezyin, gravür, metal, tahta ve diğer malzemeler üzerine işleme, kakma, minyatür, ebru, cilt, seramik, ve mimari tasarım gibi birçok dalda sanatçıları teşvik etmek ve eserleri tanıtmak amacıyla Merkez salonunda ve çeşitli ülkelerde düzenlenmektedir. Bu alanlarda 25 yılını doldurmuş sanatkarlara takdir ifadesi olarak törenle şükran belgeleri sunulmuştur (1999).

IRCICA 1986 yılından beri üç yılda bir defa olmak üzere uluslararası hat yarışmaları düzenlemektedir. Her yarışmayı bu sanatın bir büyük ismine ithaf ederek genç hattatların bu ustalardan ilham almasını amaçlamaktadır. 1986'da yapılan ilk yarışma Hamid Aytaç adına, 1989'daki ikinci yarışma Yakut el-Mustasimi adına yapılmış, üçüncü yanşma Ibn el-Bevvab'ın (1429-1520) ölümünün bininci yılında, 1993 te yapılmış, 1998'deki dördüncü yarışma Şeyh Hamdullah adına, beşincisi 2000