KUR’ÂN-I KERÎM’İN NUZÛLÜNÜN BİN DÖRT YÜZÜNCÜ YILININ ULUSLARARASI KUTLAMA PROGRAMI

KUR’ÂN-I KERÎM’İN NUZÛLÜNÜN BİN DÖRT YÜZÜNCÜ YILININ ULUSLARARASI KUTLAMA PROGRAMI

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA’nın düzenleyeceği uluslararası konferansta Başbakan Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak olan İslâm ülkelerinin “1400. Yıl” işbirliği çalışmaları 2010-2011 dönemine yayılacak.

Kur’ân-ı Kerîm’in Nuzûlünün 1400. yılında İslâm ülkelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve Kur’ân’ın dünya toplumlarınca tam olarak anlaşılması yönünde hizmet edecek çalışma programı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde IRCICA tarafından düzenlenecek uluslararası konferansla başlatılacak.

Kur’ân-ı Kerîm’in nazil olmaya başladığı Kadir Gecesine tekabül eden 5 Eylül 2010 / 26 Ramazan 1431 Pazar günü Başbakan Erdoğan’ın konuşmasıyla açılacak konferansta İslâm Konferansı Teşkilâtı ve IRCICA’nın üyesi olan 57 ülkeden bakanlar, diyanet işleri başkanları, Kuran incelemeleri, eğitimi ve Kur’ân basımıyla ilgili kurumların temsilcileri, konunun uzmanları, basın-yayın kurumlarının temsilcileri ile Balkanlar, Avrupa, Rusya ve Afrika’dan müslüman toplulukların temsilcileri hazır bulunacaklar.

2010-2011 yıllarının Kur’ân-ı Kerîm’in nazil oluşundan beri 1400 yılın geçmiş oluşu vesilesiyle kutlama yılı olarak ilan edilmesi yönünde IRCICA’nın teklifi, İslâm Konferansı Teşkilâtı Üye Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi’nin geçtiğimiz Mayıs ayında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan 37. oturumunda onaylanmış ve Dışişleri Bakanları, üye ülkeleri ve İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı tüm kuruluşları bu yıldönümünü kutlamaya davet etmişti.

Kur’ân-ı Kerîm’in nazil olmaya başlamasının 1400. yılında Türkiye’de ve tüm İslâm ülkelerinde yayınlar, Kur’ân okuma eğitim programları ve yarışmaları, hat, tezhip, ciltçilik, Kur’ân nüshalarıyla ilgili sanatların sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminde yapılan yaygın faaliyetlerin yanında birçok sivil toplum kuruluşu da çeşitli çalışmalar planlanmaktadır. Diğer İslâm ülkelerinde de benzer faaliyetler devam etmektedir.

Diğer taraftan, İslâm tarih, kültür ve medeniyeti araştırmaları alanında çalışan IRCICA’nın koordinasyonuyla düzenlenecek uluslararası “Kur’ân-ı Kerîm’in Nuzûlünün 1400. Yılı” programı ise ülkelerdeki bu çalışmaların ötesinde, dünya müslümanlarının bu anlamlı yıl vesilesiyle bir işbirliği ve dayanışma zemininde bir araya gelerek düşünce ve gayretlerini birleştirmelerini amaçlamaktadır. Program Kur’ân-ı Kerîm’in, İslâm Peygamberinin, İslâm’ın ve İslâm medeniyetinin, bu medeniyetin kültür ve sanatlarının, kavramları, prensipleri, tarihteki ve bugünkü gelişmeleriyle tam ve doğru olarak anlaşılması ve anlatılmasını amaçlayan çeşitli ilim, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerini kapsayacaktır.

5 Eylül’de yapılacak Açılış Konferansında bugüne kadar IRCICA’nın davetini kabul eden 40 ülkeden 100 civarında Bakan, Diyanet İşleri Başkanları, Kurum Başkanları, müslüman toplulukların temsilcileri ve uzmanlar ile ayrıca, İslâm ülkelerinin Ankara’daki büyükelçileri ve İstanbul konsolosları hazır bulunacak. Toplantıya, İslâm Konferansı Teşkilâtı Zirve Başkanı Senegal Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade’yi temsilen Din İşleri Bakanı Mamadou Bamba Ndiaye’nin yanısıra Katar İslâm İşleri ve Vakıflar Bakanı Gaith Al Kuwari, Filistin Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Mahmoud Al Habbash, Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanı Hmud Abdul Hamid Al Hettar, Azerbaycan Din İşleri Devlet Komitesi Başkanı Hidayat Orujov, Libya Vakıflar ve Zekat İşleri Bakanı Ibrahim Abd al-Salam Ibrahim, Bangladeş’in Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shahjahan Miah, Sudan Vakıflar Bakanı Azhar al-Tidjani ve Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Moritanya İslâm İşleri ve Eğitimi Bakanı Ahmed Ould Neini katılacaklardır. Konferansta bu programın Kur’ân-ı Kerîm’in hizmetinde en iyi hangi çalışmalarla kutlanacağı ve üye ülkeler ile ilgili kurumlarının bu programa ne şekilde katkıda bulunabileceği konularında görüş alışverişinde bulunacak, tavsiyeler ortaya koyacaklar. Bu  konferans 1400. Yıl uluslararası faaliyetlerinin başlangıcını ve aynı zamanda ilkini oluşturacak.

Hz. Peygamber (SAV)’e ilk vahyin gelişinin 1400. sene-i devriyesinde ayrıca Merkezin Beşiktaş’taki çalışma mekanı Yıldız Sarayı, Çit Kasrı’nda IRCICA tarafından “Kur’ân’ın İmlâsı” konusunda uzmanlar toplantısı tertip edilecek olup bu toplantıya dünyada ve Türkiye’de Kur’ân imlâsı sahasında uzmanlaşmış kişiler iştirak edecektir.

Geniş katılımlı olması planlanan toplantıda öncelikle 1400. Yıl pogramının prensipleri, kapsamı, vizyonu ve temel metotları tespit edildikten sonra katılımcıların ülkelerinde Kur’ân Yılıyla alâkalı faaliyetleri dile getirilecek ve öneriler değerlendirmeye alınacaktır. Konferansın nihayetinde ise bu alandaki uluslararası işbirliği imkânları gündeme getirilerek planlanması kararlaştırılan faaliyetlerin uygulanma ve tanıtım süreci üzerinde mutabakata varılması düşünülmektedir.

 

IRCICA’nın Kur’ân-ı Kerîm Çalışmaları:

1980 yılında İslâm Konferansı Teşkilâtı çatısı altında kurulan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), başlangıcından itibaren tarihî, kültürel ve sanat yönleriyle Kur’ân-ı Kerîm üzerine yoğun çalışmalar yapmıştır. Dünyada matbu Kur’ân tercümeleri ile ilgili ilk kapsamlı bibliyografik çalışmayı yapan ve konuyla alakalı ilk uluslararası toplantıyı 1986 yılında gerçekleştiren Merkez, yazma Kur’ân tercümeleri sahasında iki çalışmaya daha imza atmış ve diğer ikisini ise yayına hazır hâle getirmiştir. Üç aşamalı bir çalışma olan Kur’ân Tercümeleri projesinin basma ve yazma Kur’ân tercümelerinden sonraki safhası ise sözlü Kur’ân tercümeleridir.

Dünyanın her bölgesinde mushaflarla ilgili çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliğine giren IRCICA, Uygur ve Kazak dillerinde hazırlattığı Kur’ân tercümelerini dağıtmış, Bosna Hersek Gazi Hüsrev Paşa Kütüphanesi’nde bulunan Fazıl Paşa Mushafı’nın tıpkıbasımını neşretmiştir. IRCICA, Kur’ân’a hizmet alanındaki çalışmalarına devam ederek Topkapı Sarayı’nda mevcut, bilinen en eski nüshalardan olan ve Hz. Osman’a izafe edilen Mushaf’ı da tıpkıbasım olarak orijinal ebadında basmış, ayrıca nüsha özelliklerinin detaylı olarak değerlendirildiği akademik versiyonu da neşretmiştir. Son olarak Kahire Meşhed el-Hüseynî’de bulunan ve yine Hz. Osman’a nisbet edilen Mushaf Merkez tarafindan neşredilmiştir. IRCICA, ayrıca Katar Mushafı için  bir hat yarışması düzenlemiş ve bu baskıların da yayılmasını sağlamıştır. Şu anda Yemen’de bulunan ve Hz. Ali’ye nisbet edilen nüshanın edisyon çalışmaları devam etmekte olup bu mushafın kısa süre içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.

Hicretin birinci asrında yazılmış olan bu mushaflar, birbirleriyle tam bir paralellik içinde olduğu gibi, dünyanın her yerinde okunan Kur’ân-ı Kerîmlerle de aynı paralelliği gösteriyor. Hiçbir fark yok. Ne fazla ne eksik. Bu çok muhteşem ve huzur verici ve Müslümanlar için çok önemli bir sonuç.

Fotoğraf Galerisi