Kurumsal Yapı

Kuruluş statüsü uyarınca IRCICA'nın kurumsal yapısı Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Direktörden oluşur.

Genel Kurul
İKT'nin yılda bir defa toplanan Ekonomik, Kültürel ve Sosyal İşler Komisyonu, İKT'nin alt kuruluşlarının ve bunlar arasında IRCICA'nın Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. IRCICA Genel Kurulu, Merkezin yıllık çalışma programlarım, bütçe tekliflerini ve kapanış hesaplarını inceler, İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansının onayına sunar.

Yönetim Kurulu
IRCICA Yönetim Kurulu, üye ülkelerden üç yıllık (yenilenebilir) süreler için seçilen on uzmandan, ve tabii üyeler olarak İKT Genel Sekreteri ve Merkez Genel Direktöründen oluşur. Merkezin faaliyet raporları, çalışma programlan ve bütçe teklifleri Genel Kuruldan geçerek Dışişleri Bakanları Konferansına sunulmalarından önce Yönetim Kurulu tarafından incelenip onaylanır.