Müslüman Milletlerin Tarihi

IRCICA bu program çerçevesinde dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam medeniyetinin ve müslüman milletlerin tarihi hakkında araştırma, yayın, ve kongreler düzenler. Bugüne kadar bu çerçevede düzenlenen ve yakın gelecek için planlanan kongrelerin konulan ve yerleri şöyledir:
"Güney Asya'da İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü", Islamic University Islamabad işbirliği ile, Pakistan, 1986
"Malay Dünyasında islam Medeniyeti", Brunei Din İşleri Bakanlığı işbirliği ile, Bandar Seri Begawan, Brunei, 1989
"Batı Afrika'da İslam Medeniyeti", Senegal Cumhurbaşkanı himayesi alanda, Dakar Üniversitesi işbirliği ile, Dakar, 1996
"Doğu Afrika'da İslam Medeniyeti", Uganda Cumhurbaşkanı himayesi altında, Uganda İslam Üniversitesi işbirliği ile, Kampala, 2003
"Kafkasya'da İslam Medeniyeti", Azerbaycan Cumhurbaşkanı himayesi altında, Millî Düzenleme Komitesi ve Azerbaycan İlimler Akademisi işbirliği ile, Baku, 1998
"Balkanlarda İslam Medeniyeti",
1. sempozyum: Bulgar İlimler Akademisi, Sofya Üniversitesi ve Azınlıklar Araştırmaları ve Kültürlerarası ilişkiler Uluslararası Merkezi işbirliği ile, Sofya, 2000;
2. sempozyum: Arnavutluk İlimler Akademisi, Arşivler Genel Müdürlüğü, Tiran Üniversitesi işbirliği ile, 2003;
3. sempozyum: Romanya İlimler Akademisi işbirliği ile, Bükreş, 2006
"Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti", Tataristan Cumhurbaşkanı himayesi altında, Kazan Belediyesi ve Tataristan İlimler Akademisi işbirliğiyle,
1. sempozyum: Kazan, 2001;
2. sempozyum: Kazan, 2005
"Osmanlı Döneminde Şam Bölgesi", Suriye Cumhurbaşkanı himayesi altında, Suriye Kültür Bakanlığı işbirliği ile, Şam, 2005
"Güney Afrika'da İslam Medeniyeti", Johannesburg Üniversitesi işbirliği ile, 1-3 Eylül 2006.
Bu kongrelere sunulan bildiriler kitaplar halinde yayınlanmaktadır.


Bu program başlığı altında yer alan yayınlar, konu aldıkları bölgelerin veya ülkelerin kendisinden seçilmiş uzman yazarların bir araya geldiği projeler sonucunda gerçekleşmektedir. Bu yayınlara örnekler: Malay Dünyasında İslam Medeniyeti (ingilizce, Malayca, Türkçe, Farsça, 1997); Osmanlı Devleti ve Medeniyeti (ingilizce, Arapça, Türkçe, Rusça, Boşnakça, 1997-2005), Türk-Islam Devletlerinin (Osmanlı Devleti dışında) Tarihi (İngilizce, Türkçe, Urduca, 1994), Kore'de İslam Medeniyeti, Hee-Soo Lee (1997); Türk- Arap İlişkileri, c I: Arapların bakış açısından, c II: Türklerin bakış açısından, 1991,1993 (Arapça, Türkçe); Bosna-Hersek kültürel ve sosyal tarihi, kültür kurumları ve mimari mirası üzerine 1992-1995 savaşı döneminden başlayarak yayınlanan yedi kitap,bu ülkedeki yeniden yapılanma çabalarını desteklemeyi ve ülkenin bu yönleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan, Tataristan’daki akademik kuruluşlarla birlikte yürütülen bir araştırma projesiyle, Volga-Ural bölgesinin tarihi ve kültürüyle ilgili ilk kapsamlı İngilizce kitap yayma hazırlanmaktadır. Merkez, dünyanın çeşitli bölgelerindeki müslüman milletlerin tarihim ve kültürünü anlatan bu kitaplarını, yine bu bölgelerin kültür kurumlarıyla işbirliği içinde değişik dillere çevirerek yayınlamaktadır.