Sempozyuma Davet

Sempozyuma Davet

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA, İstanbul, Türkiye) ile Hazar Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliğiyle “İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji)” Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum 19-22 Şubat 2015 tarihlerinde Bakü’de yapılacaktır.

Tematik çerçeve
Medeniyetler insanoğlunun binyıllar boyu ilerleme uğrunda yaptığı gayretlerin ortak ürünleridir. Mısır, Hint, Çin, Mezopotamya, İslam ve Avrupa medeniyetleri gibi medeniyetler birbirinden farklı dönemlerde, farklı coğrafi, sosyal ve ekonomik şartlarda oluşmuşlarsa da biri diğerinden etkilenmiş, biri diğerine yeni ufuklar açmış, bazı alanlarda biri diğerini geçmiş, fakat bu silsilede asla biri diğerinden tamamen bağımsız olmayacak şekilde bir zincirin halkalarını oluşturarak biri diğerinin mirasçısı olmuştur. Müslümanlar ilk asırlarda çeviri yoluyla diğer medeniyetlerden aldıkları ilimleri geliştirmiş, bazı yeni bilimlerin temelini atmış, sonraki bazı ilimlere zemin hazırlamışlardır. Kur’an-ı Kerim’in bilgiyi ve bilimi yücelten temel prensiplerine saygının, bu anlayıştan yola çıkan din alimlerinin kurduğu tefekkür metotlarının, fen bilimlerinde seleflerinin mirasına şükran duygusuyla birlikte kuşkucu ve eleştirel yaklaşan alimlerin getirdiği yeniliklerin ve toplumun gelişimini bilimin gelişiminden bağımsız görmeyen hükümdar ve hükümetlerin bilime destek ve teşviklerinin bu süreçte çok büyük rolü olmuştur.

Dünya bilim tarihinin dönemleri ve bölgeleri bakımından “İslam bilimleri” olarak adlandırılan bu bilim faaliyetleri aynı yüzyıllarda ve sonrasında çeviriler ve kültür alışverişleri gibi çeşitli kanallarla Avrupa merkezleri başta olmak üzere başka kültür ve medeniyetlere aktarılmış, günümüze kadar ulaşan bilim ve teknolojinin gelişmesinde dünya çapında pay sahibi olmuştur.

Sempozyumun amacı
Sempozyumun amacı İslam dünyasında tarih boyunca gerçekleştirilen bilim faaliyetleri ve bu dünyanın bilim insanlarının çeşitli bilimlerdeki başarıları hakkında objektif araştırmaları teşvik etmek, böylece “İslam bilimleri”nin parlak devrine dünya bilim tarihi içinde layık olduğu yeri verirken daha geniş bir ölçekte de medeniyetlerin gelişmesinin az bilinen bir halkasına ışık tutarak medeniyetler tarihi araştırmalarına katkıda bulunmaktır.

Temalar
1. İslam’da bilim
2. Astronomi
3. Coğrafya
4. Geometri
5. Fizik
6. Optik
7. Tıp
8. Kimya
9. Tabiat Bilimleri
10. Mekanik
11. Mimari teknoloji
12. Denizcilik
13. Savaş teknolojisi


Katılım şartları:
1.  Bildirilerin alanında özgün, daha önce yayımlanmamış ve sempozyum temasıyla doğrudan ilgili olması
2.  Bildiri özetlerinin 200-300 kelime, bildirilerin 5000-8000 kelime civarında olması
3.  Bildiri özet ve metinlerinin email ile aşağıdaki Sekreterya adreslerinden birine ulaştırılması gereklidir
4.  Bilim Komitesi akademik standartları karşılamayan bildirileri reddetme hakkına sahiptir
5.  Bilim Komitesi tarafından uygun görülen bildiriler IRCICA tarafından neşredilecektir. Bildirilerin yayım hakları sempozyum düzenleyicilerine aittir
6.  Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri organizatörler tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum takvimi:
Özetlerin sunulması: 30 Haziran 2014
Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 15 Temmuz 2014
Bildirilerin teslimi: 30 Aralık 2014
Sempozyum dilleri: İngilizce, Türkçe, Azerice

Sekreteryalar:
IRCICA, Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü
Barbaros Blv., Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 2591742
Email:congress@ircica.org

Khazar University
11 Mehseti Str.
AZ1096 Baku, Azerbaijan
Tel: (994 12) 4211093, (994 12)  4217916
Email:
eazizova@khazar.org