ULUSLARARASI “ÇOK-KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İNANÇLAR-ARASI DİYALOG VE BARIŞ İÇİNDE BİRARADA YAŞAMA SEMPOZYUMU”

ULUSLARARASI “ÇOK-KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İNANÇLAR-ARASI DİYALOG VE BARIŞ İÇİNDE BİRARADA YAŞAMA SEMPOZYUMU”

Uluslararası “Çok-Kültürlü Toplumlarda İnançlar-Arası Diyalog ve Barış İçinde Birarada Yaşama Sempozyumu” 11-12 Ocan 2016 tarihlerinde Tayland’in başkenti Bangkok’ta başarıyla düzenlendi.  Sempozyum, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarih, Kültür, Sanat Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Tayland Krallığı Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Devawongse Varopakarn Dış Politika Enstitüsü (DVIFA) tarafından ortaklaşa organize edildi. İki kurum arasında iki yıla uzanan sistemli bir işbirliği sonucu düzenlenen sempozyum aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Dr. Iyad Emin Medeni; Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı Virasakdi Futrakul; Eski ASEAN Genel Sekreteri ve Tayland Eski Dışişleri Bakanı Dr. Surin Pitsuwan; Malezya Eski Dışişleri Bakanı Tan Sri Dato’ Sri Dr. Seyyid Hamid Albar gibi önemli diplomat ve devlet adamlarının katılımlarına sahne oldu. Ayrıca İslam dünyası ve Budist topluluklar arasında diyalog konusunda uzmanlaşan birçok akademisyen ve yazar sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulundular. Sempozyum programı, 10 Ocak 2016 akşamı sempozyum organizatörleri IRCICA ve DVIFA mensupları ile konuşmacıları onuruna Anantara Siam Bangkok Otel’de verilen bir çalışma yemeği ile start aldı.      

11 Ocak 2016 Pazartesi sabahı sempozyum oturumları, açılış konuşmaları ile başladı. DVIFA Başkan Yardımcısı ve Büyükelçi Dhiravat Bhumichitr, açılış konuşmasında tüm davetlileri selamladı ve sempozyumun organizasyon süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Bhumichitr bu tür toplantıların Budist ve Müslüman toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve barış içinde birlikte yaşama kültürüne geliştirmelerine katkı yapacağını ifade etti.   

IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, açılış konuşmasında tarih boyunca Müslüman ve Budist toplumlar arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimleri özetleyen kapsamlı bir analiz sundu. Doç. Dr. Eren, Müslüman ve Budist toplumların yüzyıllar boyunca birbirleri ile uyum içinde yaşadıklarını somut örnekler ile ortaya koyduktan sonra son yıllarda ortaya çıkan çatışmaların dini inançlardan değil; siyasi, ekonomik ve etnik mücadelelerden kaynaklandığını belirtti. Özellikle Güneydoğu Asya’da Myanmar ve çevre ülkelerde başgösteren çatışmaların cehaletten ve eğitim eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Eren, bu çatışmaların kalıcı olarak önlenmesi için milli eğitim sistemlerindeki müfredatların kapsamlı biçimde elden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Eren, milli eğitim sistemlerinde müfredatların birlikte barış içinde yaşama kültürünü ve çoğulcu bir yaklaşımı benimseyerek yapılandırılmasının kültürlerarası uyum ve barış ortamının kurulmasında hayati rol oynayacağını belirtti.       

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Iyad Emin Medeni açış konuşmasında çok boyutlu küreselleşme süreçlerinin birlikte barış içinde yaşama bağlamında oluşturdukları fırsat ve tehditlerden bahsetti. Dr. Medeni, yazılı, görsel ve sosyal medya yoluyla diğer kültürler hakkındaki önyargıların ve yanlış anlamaların sınırlar üzerinden hızla yayıldığını belirtti. Bu yüzden, Dr. Medeni önyargıların oluşturduğu duvarların aşılabilmesi ve küresel çapta bir barış içinde birarada yaşama kültürü oluşturulabilmesi için yüzyüze kontakların ve akademik/entelektüel ilişkilerin önemine dikkat çekti. Dr. Medeni IRCICA ve DVIFA yetkililerini bu önemli uluslararası sempozyumu organize ettikleri için tebrik ederken Müslüman ve Budist akademisyenleri, entelektüelleri, din adamlarını ve sanatçıları biraraya getiren toplantıların artarak devam etmesi dileğini ifade etti.

Tayland Krallığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Virasakdi Futrakul, açış konuşmasında İslam ve Budizm öğretileri içinde karşılıklı anlayış, affedicilik ve hoşgörü ögelerine verilen önemi gösteren örnekler verdi. Futrakul, Müslüman ve Budist toplumlar arasında entelektüellerden başlayarak yayılacak birbirini daha iyi anlama, etkileşim ve birlikte birarada yaşama kültürünün hem Asya’da hem de dünyanın genelinde barışın sağlanmasına önemli katkı yapacağına dair inancını dile getirdi. Çekilen aile fotoğrafı ile açılış oturumu sona erdi.       

Açılış oturumunun ardından sempozyumun akademik oturumlarına geçildi. Sempozyumun ilk akademik oturumu “İnançlar-arası diyalog ve barış içinde birarada yaşama kültürünün temeli olarak Çok-kültürlü toplumlarda kültürlerarası etkileşim” başlığını taşıyordu. Bu oturumun konuşmacıları ASEAN Eski Genel Sekreteri ve Tayland Eski Dışişleri Bakanı Dr. Surin Pitsuwan; Malezya Eski Dışişleri Bakanı Tan Sri Dato’ Sri Dr. Seyyid Hamid Albar; Mahamakut Budist Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kıdemli Budist Din adamı Dr. Anil Sakya idi. Viyana’daki Kral Abdülaziz Dinler ve Kültürler arası Diyalog Merkezi Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Edu Nimer tarafından yönetilen oturumda konuşmacılar, zengin kişisel tecrübeleri ışığında kültürler ve dinler arası diyalog kanallarının, ulus-devletlerin engellemeleri devreye girmeyecek şekilde açılması yönündeki görüşlerini paylaştılar.  

Sempozyumun ikinci akademik oturumu “İnançlar-arası diyalog ve barış kültürünü sürdürmede eğitim ve gençliğin rolü” olarak belirlenmişti. Bu oturumun konuşmacıları sırasıyla Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Yel;  Tayland Thammasat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chaiwat Satha-anand ; ersity, Thailand); Tayland Mahidol Üniversitesi, Barış ve İnsan Hakları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Sriprapha Petcharamesree; Bangkok Ruhban Okulu Araştırma-Geliştirme Direktörü Dr. Steve Taylor idi. Bu oturumda da eğitim ve gençliğin barış içinde birlikte yaşama kültürüne yapacağı katkılarla ilgili değerlendirmeler sunuldu.   

Sempozyumun üçüncü ve son akademik oturumu “İnançlar-arası diyalog ve birlikte barış içinde yaşamanın desteklenmesinde medya ve sivil toplumun rolü” başlığını taşıyordu. Bu oturumun konuşmacıları sırasıyla IRCICA Kıdemli Danışmanı Doç. Dr. Sadık Ünay; Tayland Şeyhülislamlığı, Vasatiyye Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Numsuk; Tayland Nation Medya Grubu Editör Yardımcısı Kavi Chongkittavorn ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği Müslüman Azınlıklar Bölümü Direktörü Dr. Hasan Abidin idi. Bu oturumda yapılan sunumlarda İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA tarafından kültürler ve dinler arası diyalog ile barış içinde birarada yaşama kültürünün geliştirilmesi adına atılan adımlar somut örnekler ile gösterildi. Ayrıca geleneksel ve sosyal medyanın birlikte yaşama kültürünün geliştilmesine yapabilecekleri katkılar ortaya konuldu.  

Akademik oturumların sonunda Tayland Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Tharit Charungvat konuşmacılara hediyeler takdim ederek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Ardından IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren bir kapanış konuşması yaparak sempozyum otutumlarında öne çıkan görüşlerin özet bir değerlendirmesini sundu.  Doç. Dr. Eren konuşmasında Tayland Hükümeti’ne ve DVIFA’ya misafirperverliklerinden ötürü şükranlarını ifade etti. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Dr. İyad
Emin Medeni’ye yoğun programı içinde sempozyuma katılım ve destekleri için; değerli bilim adamları, organize heyeti ve medya mensuplarına da katkıları için teşekkür etti. Doç. Dr. Eren, sempozyumda sunulan bildirilerin IRCICA tarafından bir sempozyum kitabı içinde yayımlanarak akademik camia ile paylaşılacağını müjdeledi ve benzer toplantıların daha geniş katılımla ASEAN düzeyinde yapılması dileğiyle sempozyumu noktaladı.  

Fotoğraf Galerisi