Uluslararası İşbirliği Ağı

Merkez bütün dünyadaki akademik, kültürel ve sanat çevreleriyle işbirliği içindedir. Üye ülkelerdeki birçok kurum ve kuruluşla işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Araştırmalarının ve yayınlarının bir kısmının gerçekleştirilmesinde bu işbirliğinden yararlanılmıştır, örnek olarak, Türkiye Kütüphanelerindeki İbn Haldun'a ait Elyazmalar Katalogu Tunus'taki Beyt el-Hikma ile, İslam Sanatları konusundaki ilk sempozyumun bildirileri Suriye'deki Dar ul-Fikr adlı kuruluşla, Türk-İslam Devletlerinin (Osmanlı Devleti dışında) Târihi kitabının Urduca baskısı Islâmabad'daki Qyaid-i Azam Üniversitesi ile, ve Malay Dünyasında İslam Medeniyeti kitabının Farsça baskısı İran Kültür Bakanlığına bağlı Kültür ve İslâmî İlişkiler Teşkilatı ile işbirliği içinde yayınlanmıştır.