Yakındaki Faaliyetler

  • IRCICA Kütüphanesi 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçici bir süre için kapalı olacaktır.  ›› devamı

  • -BİLDİRİ ÇAĞRISI- “İSLAM MEDENİYETİNDE KONYA” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 17-19 Aralık 2016 Konya

    Kadim dönemlerden beri bir yerleşim ve medeniyet merkezi olan Konya, asıl medeni inkişafını İslam ve Türk hâkimiyetiyle birlikte gerçekleştirmiştir. Daha ilk yıllarından itibaren İslam orduları Konya’yı fethetmek için gayret göstermiş, nitekim ilk Müslüman fethi 723 yılında gerçekleşmiş ancak zaman içerisinde şehir, Müslümanların hâkimiyetinden çıkmıştır. Konya’nın ikinci fethi ise Selçuklular eliyle gerçekleşmiştir. ›› devamı